top of page

על היחידה

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

יחידת רוכב שמיים (בראשי תיבות: רוכ"ש, יחידה 5353) היא יחידה מובחרת בצה"ל המשתייכת לחיל התותחנים. היחידה עוסקת בהפעלת מטוס זעיר ללא טייס (מזל"ט) מסוג Skylark 1 LE 10. צוותים מהיחידה המורכבים מלוחמים ולוחמות, חוברים לכוחות היבשה בהם בעיקר גורמי מודיעין, אש ואיסוף במטרה לספק מודיעין חזותי לדרג הטקטי.

 

היחידה אינה פועלת באופן עצמאי, אלא חוברת ליחידות מיוחדות, לגדודים או היחידות המרחביות השונות. פעילות היחידה חשאית ומסווגת, אך נפח הפעילות שלה ניכר ועבודתה מסייעת רבות ליחידות המרחביות והלוחמות. תפקיד היחידה מגוון, וכולל ברובו איסוף מודיעין, אבטחת כוחות קרקעיים והכוונת אש של האמצעים השונים בעת הצורך. היחידה ככח אורגני חובר של כטב"ם, הינה הראשונה מסוגה, ותפקידה הוא בראש ובראשונה לסייע לכוחות הקרקע השונים (יחידות מיוחדות, חי"ר, הנדסה, שריון, ארטילריה וכו') בלחימה, וכן ביצוע משימות מיוחדות עם כוחות מיוחדים. אחד ממאפייניה הבולטים של היחידה הוא השילוב של הפן הטכנולוגי יחד עם הפן המבצעי-הקרבי. 

bottom of page