top of page

על העמותה

העמותה הוקמה בשנת 2018 ע״י תת אלוף במיל׳ אורי גונן, שהיה המפקד הראשון של יחידת רוכב שמיים (כיום משמש ליו״ר העמותה), שלומי יחיאב, ררז נוסבאום, חן שרון, יובל דובדבני, יעיר אילן, ניר זברסקי ואיתי תורג'מן. 
העמותה הוקמה במטרה להוות גוף תומך למשתחררי היחידה, להעניק כלים וסיוע בעת השחרור מהצבא לחיים האזרחיים וכן גם בהמשך. העמותה התפתחה למטרה לתמוך בפעילות היחידה בשגרה ובלחימה, בחיילי המילואים ובוגרי היחידה ותמיכה במשפחות שכולות ונפגעי היחידה ועוד (אנא ראה תקנון העמותה).

bottom of page